• Göteborgs KöksCentrum AB <Br/>- Det självklara valet sedan 1992
031 - 92 52 30

Solliden Askfanér lasyr

  • 0 kr

Alla våra produkter är måttanpassade och därför beställningsvaror. Valfri storlek.

Leverantör: Milokök

Vår fanérade askserie går att få i:

  • Valfri kulör
  • heltäckande eller halvtäckande lasyr
  • Alla de olika fräsningar (modeller) som de vanliga målade köksluckorna
  • Alla luckmodeller går att få som vitrinluckor
  • Gångjärn ingår alltid