• Göteborgs KöksCentrum AB <Br/>- Det självklara valet sedan 1992
031 - 92 52 30

Stenskivor

Granit, skiffer, marmor och kalksten.

Inget går upp emot ett riktigt vackert naturmaterial. 

Vi är återförsäljare för Kungälvs Natursten.